Shinkendo-Dojo Basel 2
SHINKENDO
Leitung:
Josef Sturm Sensei
Shinkendo Chief-Instructor Switzerland ISF/SSF
Shinkendo Chief-Instructor Germany ISF

4. Dan Toyama-Ryu ISF / SSF

Shinkendo HANSHI ISF / SSF

Direkter Schüler von Kaiso T.Obata

Kontakt:
www.shinkendo.ch
contact@shinkendo.ch

Trainingsangebote:
Aiki-Jutsu, Bo-Jutsu, Shinkendo, Toyama-Ryu

Dojo-Standort:
Dojo Basel 2 Nonnenweg 36, Basel

Trainingszeiten: Freitags von 20:10 bis 21:30


Home
About us
Contact
Shinkendo-Training
Gallery
Dojo-Locator
Toyama-Ryu
Activities
Shinkendo-History